W dniach 17 i 18 czerwca 2024 r. chętni uczniowie z klas siódmych i ósmej uczestniczyli w projekcie „Białoprądnickie warsztaty dziennikarskie”. Pomysłodawcy tych warsztatów, Pani Barbara Polna – Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz Pan Szymon Lidwin – Członek Zarządu, zaprosili do realizacji tego przedsięwzięcia redaktora RMF FM i RMF MAXX Pana Irka Jakubka. Nasi uczniowie dowiedzieli się czym dziś jest dziennikarstwo, jak przeprowadzić dobry wywiad oraz jak świadomie i bezpiecznie korzystać ze środków masowego przekazu. Spotkanie to, pełne śmiechów i życzliwości, przybliżyło uczestnikom charakterystykę zawodu dziennikarza.