Personel wspomagający

Pedagog

Tworzę wszechstronne środowisko edukacyjne, wspierając uczniów w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, oraz pomagając im osiągnąć sukces akademicki.

Pedagog Specjalista

Działam z pasją, aby dostosować podejście edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniów, stwarzając warunki sprzyjające ich rozwijaniu w oparciu o zrozumienie różnorodności.

Psycholog

Pomagam uczniom w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi i rozwojowymi, tworząc bezpieczne przestrzenie do wyrażania siebie i osiągania dobrego samopoczucia.

Logopeda

Poprzez indywidualne podejście i specjalistyczne wsparcie, wspieram uczniów w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych, pomagając im osiągnąć pełny potencjał.