Dostęp do listy zamówień publicznych

Dostęp do listy wystawionych przez szkołę zamówień publicznych do obrad.

Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie przy ul. Stachiewicza 33