Historia Szkoły Podstawowej Nr 113

Początki Edukacji na Azorach po II Wojnie Światowej

W 1946 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej, na terenie Azorów powstała pierwsza szkoła podstawowa. Wcześniej dzieci z tego obszaru uczęszczały do różnych placówek w okolicy: Szkoły nr 34 przy ul. Kazimierza Wielkiego, Szkoły nr 35 przy ul. Głowackiego oraz Szkoły nr 36 przy ul. Mazowieckiej. To wtedy zaczęła się edukacyjna historia tego miejsca, które miało stać się fundamentem dla rosnącej społeczności.

Wyjątkowe Wyzwania Pierwszych Lat

Nauka w pierwszej szkole na Azorach odbywała się w trudnych warunkach. Budynek szkoły znajdował się przy ul. Niskiej i dysponował jedynie dwoma salami lekcyjnymi. Młodzież podjęła wyzwanie i przez dwa lata, w takich warunkach, zdobywała wiedzę i umiejętności. W 1948 roku, szkoła przeniosła się na ulicę Piękną (obecnie Stanisławską) do budynku prywatnego. Wtedy też otrzymała numer 15 oraz imię Mikołaja Kopernika, który stał się jej patronem.

Dążenie do Lepszych Warunków

Dzięki wytrwałym staraniom mieszkańców oraz ówczesnego kierownika szkoły, Andrzeja Sieleckiego, w 1955 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu. Po jedenastu miesiącach pracy, nowa siedziba była gotowa. 1 września 1956 roku, uczniowie z klas „0” oraz klasy 1 mieli zaszczyt rozpocząć naukę w nowym dwupiętrowym budynku, usytuowanym przy ul. Chełmońskiego 37. W roku szkolnym 1957/58 powstała Szkoła Podstawowa i Liceum nr XII im. Mikołaja Kopernika. Szkoła podstawowa przyjmowała uczniów z Azorów, natomiast liceum – absolwentów klasy siódmej tejże szkoły oraz młodzież ze szkół nr 50, 51, 36, 67 oraz z okolicznych wiosek na północny-zachód od Krakowa, np. z Zielonek.

Dynamiczny Rozwój w Latach 60.

Okres 1964-65 roku przyniósł dynamiczny wzrost liczby uczniów, co wiązało się z powstaniem nowego osiedla mieszkaniowego Azory II. W 1964 roku uczyło się tu 388 uczniów, a w 1965 roku ich liczba skoczyła do aż 998. To spowodowało konieczność budowy nowego gmachu szkolnego, który został ukończony w grudniu 1965 roku. Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło się 29 stycznia 1966 roku, a szkoła mieściła się przy ul. Stachiewicza nr 33.

Wzrost i Rozwój Społeczności Edukacyjnej

Ta druga szkoła na Azorach była dziewiątą, oddaną do użytku po II wojnie światowej, na terenie dzielnicy Kleparz. Gmach szkolny skupiał 15 sal lekcyjnych, 4 pracownie oraz salę gimnastyczną. Maria Stachowiak stała się pierwszą kierowniczką placówki, a historia tej szkoły stała się symbolem ciągłego wzrostu i rozwoju społeczności edukacyjnej w sercu Azorów.