Regulamin Strony Internetowej – Szkoły Podstawowej Nr 113 Im. Leopolda Węgrzynowicza W Krakowie

§1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie (dalej zwanej „Stroną”). Strona jest dostępna pod adresem internetowym: sp113krakow.pl

§2 Cele Strony

 1. Strona ma na celu informowanie społeczności szkolnej oraz szerokiego grona odbiorców o działalności i wydarzeniach w Szkole Podstawowej nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie.
 2. Strona udostępnia narzędzia do zarządzania dostępnością dla osób niepełnosprawnych, zapewniając tym samym równy dostęp do treści i informacji.

§3 Zasady Korzystania

 1. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych użytkowników.
 3. Zabrania się publikacji na Stronie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, dyskryminującym lub naruszającym prawa autorskie.
 4. Użytkownik nie może również podejmować działań mających na celu zakłócanie działania Strony lub naruszanie jej bezpieczeństwa.

§4 Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Strony mogą być przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Stronie.
 2. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Strony.

§5 Kontakt

 1. Użytkownicy Strony mogą skontaktować się z Szkołą Podstawową nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie za pomocą dostępnych danych kontaktowych:
  • Adres: ul. Stachiewicza 33, 31-328 Kraków
  • Telefon: 12-637-49-04
  • Fax: 12-636-22-19
  • Email: sp113@mjo.krakow.pl

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Strony w dowolnym momencie.
 2. Zmiany w regulaminie Strony będą publikowane na Stronie i będą obowiązywać od momentu ich opublikowania.
 3. Użytkownicy Strony zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z treścią regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do Strony.

Regulamin Strony został przyjęty dnia 06.09.2023 i wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie.