Dnia 26 października 2023r. odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych i otrzęsiny „zeróweczki”. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych uczniów. Zanim pierwszoklasiści i przedszkolaki zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem dzieci było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Doniosłym momentem dla uczniów klas pierwszych było złożenie uroczystej przysięgi na sztandar szkoły i akt pasowania.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki ślubowali: być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, być przyjaciółmi roślin i zwierząt. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor Bożena Sadok dotykając wielkim ołówkiem ramion pierwszoklasistów i wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 113″ dokonała symbolicznego pasowania. Natomiast do aktu otrzęsin przedszkolaków pani Dyrektor użyła dużego, słodkiego lizaka.

Tym samym pierwszoklasiści i przedszkolaki zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie. W ramach niespodzianki dla rodziców został zrealizowany krótki film i dużo zdjęć.