Kraków, dn. 11.10.2023 r.

Notatka z próbnej ewakuacji Szkoła Podstawowe nr 113 w Krakowie

Dnia 11.10.2023 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja  przy udziale strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie: 3 minuty 55 sekund. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa w razie ewakuacji. 

Ewakuowano 299 osób, w tym 22 nauczycieli i 5 osób z administracji i obsługi.

Po przeprowadzonej kontroli Pani Dyrektor odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.